Project Description

Znak graficzny i identyfikacja wizualna dla firmy Hart sp. z o. o.

Do istniejącego już od początku firmy logotypu zaprojektowałam znak graficzny – piktogram tygrysa, który jako element spójny z logo może istnieć również samodzielnie. Dynamiczna forma zwierzęcia oddaje charakter polityki firmy i promuje jej działalność na zewnątrz. Wizerunek tygrysa – w dużej skali – wykorzystywany jest obecnie także na wielu budynkach firmowych.